Tin tức– Sự kiện
27/05/2017 17:52 27/05/2017 17:52 419
Thực hiện giáo dục hòa bình cho thế hệ tương lai
Xuất phát từ việc cảnh tỉnh trước vấn đề chiến tranh Việt Nam do quân đội Hàn Quốc gây ra trong những năm 1960 của Thế kỷ XX. Quỹ Hòa bình Hàn - Việt đã và đang nỗ lực để hàn gắn những vết thương chiến tranh mà nhân dân Việt Nam đã chịu đựng trong quá khứ. Những thành viên của Quỹ  đang nỗ lực tổ chức các chương trình, các hoạt động vì nền hòa bình và sự chung sống của các dân tộc trong khu vực Đông Á. 
Những hoạt động chính của Quỹ Hòa bình Hàn-Việt bao gồm: Vận động quần chúng để mở rộng phong trào hòa bình. Thực hiện giáo dục hòa bình cho thế hệ tương lai với thế giới quan lịch sử đúng đắn. Hoạt động nghiên cứu, xuất bản, lưu trữ liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Thúc đẩy hòa bình - hòa giải - hợp tác thông qua hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật Hàn - Việt. Làm rõ sự thật về chiến tranh Việt Nam và hỗ trợ nạn nhân chiến tranh. Tăng cường đoàn kết với các đoàn thể xã hội châu Á vì nền hòa bình và sự chung sống trong khu vực Đông Á.
Là một trong những nội dung hoạt động chính của quỹ Hòa bình Hàn - Việt: Thực hiện giáo dục hòa bình cho thế hệ tương lai với thế giới quan lịch sử đúng đắn. Ngày 27/5/2017, Tiến sỹ  Ku Su Jeong đã đưa một đoàn học sinh gồm 30 em đến từ đảo Nami - Hàn Quốc tới tham quan di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò. Đây là một trong những địa điểm mà Quỹ Hòa bình Hàn - Việt đã lựa chọn để đưa các đoàn học sinh của Hàn Quốc đến tham quan trong hơn hai năm vừa qua.
Sau chuyến tham quan, nhiều học sinh trong đoàn đã cảm nhân được sự mất mát, đau thương do chiến tranh để lại, giúp các em có nhận thức khách quan, đúng đắn hơn về lịch sử, góp phần xây dựng một nền hòa bình cho các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới, đó chính là mục đích hướng tới của Quỹ Hòa bình Hàn - Việt.
 
 
Thuyết minh viên đón đoàn tại cổng 
 
 
Tiến sỹ  Ku Su Jeong giới thiệu về tiến trình lịch sử của Việt Nam tới các em sinh viên
 
 
Các sinh viên Hàn Quốc rất ngạc nhiên và khâm phục tù nhân chính trị Việt Nam
qua các câu chuyện liên quan tới cây bàng tại Nhà tù Hỏa Lò 
 
Nguyễn Thị Khánh Hồng - Phòng Trưng bày, Tuyên truyền

Chia sẻ: