Bài viết
Sinh hoạt văn nghệ trong Nhà tù Hỏa Lò
 • 19/08/2016 08:46

Sinh hoạt văn nghệ trong Nhà tù Hỏa Lò

Để khắc phục mọi khó khăn trong tù, với tinh thần, ý chí vượt lên tất cả, kịp thời cổ vũ động viên các anh chị em trong các trại giam. Ban văn nghệ hoạt động rất sôi nổi thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ với nhiều hình thức phong phú nhân dịp các ngày lễ, tết Nguyên đán như: tổ chức hát chèo, diễn tuồng, diễn kịch, thi thơ, bình thơ, đá cầu, dạy hát cho anh chị em tù nhân.

 • 809

Những con số “trên không” (phần 1)
 • 09/08/2016 11:00

Những con số “trên không” (phần 1)

Cũng theo ông Trần Trọng Duyệt, tính tới năm 1968, quân và dân Việt Nam đã bắn rơi 4.181 máy bay Mỹ, bắt sống 472 phi công Mỹ làm tù binh, trong đó có 4 Đại tá, 38 Trung tá, 108 Thiếu tá, 177 Đại úy, còn lại, từ trung úy trở xuống.

 • 817

Hành trình lưu đày gian khổ của người tù Hỏa Lò (phần 2)
 • 22/07/2016 16:30

Hành trình lưu đày gian khổ của người tù Hỏa Lò (phần 2)

Sau khi nghỉ một đêm tại thị trấn Suối Rút, đoàn tù nhân bắt đầu hành trình đi bộ gần 200 cây số đường đèo, dốc để đến Nhà tù Sơn La. Riêng tên thiếu úy Pháp đi áp giải thì cưỡi ngựa.

 • 749

Những kỷ vật của liệt sỹ Phạm Hướng (phần 2)
 • 13/07/2016 09:00

Những kỷ vật của liệt sỹ Phạm Hướng (phần 2)

Cầu nối giữa đồng chí Phạm Hướng với gia đình và bạn bè là những lá thư được viết tại Nhà tù Hỏa Lò, Khám Lớn Sài Gòn và Nhà tù Côn Đảo. Những trang thư của người chiến sỹ cách mạng luôn ánh lên tinh thần “Thép” và sự tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.

 • 669

Hành trình lưu đày gian khổ của người tù Hỏa Lò (phần 1)
 • 11/07/2016 16:00

Hành trình lưu đày gian khổ của người tù Hỏa Lò (phần 1)

Nhà tù Sơn La là một trong những nơi thực dân Pháp chọn để đày ải tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò bởi khí hậu khắc nghiệt của vùng “rừng thiêng nước độc” cộng với vi trùng sốt rét sẽ làm cho người tù suy kiệt sức lực, chết dần chết mòn.

 • 801

Những người cộng sản gieo thơ
 • 30/06/2016 00:00

Những người cộng sản gieo thơ

Văn học Việt Nam có một mảng viết về cuộc đấu tranh của các chiến sỹ cách mạng trong nhà tù thực dân, đế quốc

 • 797

Những kỷ vật của liệt sỹ Phạm Hướng (phần 1)
 • 30/06/2016 00:00

Những kỷ vật của liệt sỹ Phạm Hướng (phần 1)

Hy sinh trên biển năm 29 tuổi khi tổ chức vượt ngục nhà tù Côn Đảo, liệt sỹ Phạm Hướng - người anh, người thầy, người huấn luyện của một thế hệ học sinh kháng chiến Thủ đô Hà Nội năm 1948-1949 đã để lại dấu ấn sâu đậm về tinh thần đấu tranh kiên cường của một chiến sỹ cách mạng.

 • 746

Một biểu tượng hòa bình được làm từ xác máy bay Mỹ thứ 1.500
 • 27/06/2016 00:00

Một biểu tượng hòa bình được làm từ xác máy bay Mỹ thứ 1.500

Tháng 2/2016, gia đình cố Thượng tướng Đinh Đức Thiện đã trao tặng cho Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hoả Lò một kỷ vật của Thượng tướng để phục vụ cho công tác trưng bày của di tích, đó chính là lọ hoa được làm từ xác máy bay Mỹ thứ 1.500.

 • 754

Nhân sự quản lý và số lượng tù nhân tại Nhà tù Hỏa Lò (1921 - 1923)
 • 22/06/2016 13:42

Nhân sự quản lý và số lượng tù nhân tại Nhà tù Hỏa Lò (1921 - 1923)

Đầu năm 1921, Nhà tù Hỏa Lò có những biến động lớn về mặt nhân sự vì lý do một số viên chức thuộc Sở nhà tù xứ Bắc kỳ về Pháp nghỉ phép và đã ở lại chính quốc, không quay trở lại Đông Dương...

 • 854

Nhà báo tài ba nơi “địa ngục trần gian”
 • 20/06/2016 14:13

Nhà báo tài ba nơi “địa ngục trần gian”

Ở nơi hà khắc như vậy, nhưng với lòng yêu nước sâu sắc và khát vọng hòa bình, các chiến sĩ kiên trung của ta vẫn cho ra rất nhiều bài báo nhằm kêu gọi tù nhân đấu tranh đồng thời tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác- Lênin

 • 811