Cơ cấu tổ chức

Năm 2015, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội được tách ra thành 02 Sở mới nên Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò hiện đang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà...
4197
August 31, 2015

Cơ cấu tổ chức

930
August 31, 2015

Nhân sự

950
August 31, 2015