Bài nổi bật

Đấu tranh đến giờ phút cuối

Đấu tranh đến giờ phút cuối

Phần 3: Những người tù chính trị cuối cùng được trao trả. Theo lịch thỏa thuận giữa chính phủ hai bên Việt Nam và Pháp đến ngày 31/8/1954, toàn bộ tù nhân ở nhà tù Hỏa Lò phải được trả tự do. Ngoan cố đến phút cuối cùng, thực dân Pháp đã để lại 34 tù chính trị giam cùng tù thường tại trại K.

Đấu tranh đến giờ phút cuối

Đấu tranh đến giờ phút cuối

Phần 2: Về với gia đình. Bọn giám ngục còn tiến hành xáo trộn tù nhân giam tù chính trị lẫn với tù thường, chuyển tù thường thành tù binh, tù chính trị. Ngày 23/8/1954, thực dân Pháp còn chuyển tù nhân sang nhà tù Nhà Tiền để phân tán lực lượng dễ bề đàn áp. Do sự đấu tranh kiên quyết của tù nhân và nhân dân bên ngoài nhà tù, địch buộc phải đưa tù nhân trở lại Hỏa Lò chờ ngày trao trả chính thức.

Đấu tranh đến giờ phút cuối

Đấu tranh đến giờ phút cuối

Phần 1: Náo nức ngày trở về. Những tin tức về hội nghị Genève, hội nghị Quân sự Trung Giã, thoả thuận trao trả tù binh được lan truyền nhanh chóng trong Nhà tù Hỏa Lò qua tài liệu của Thành ủy gửi vào cho chi bộ nhà tù, qua báo chí công khai hoặc tin tức do những người mới bị bắt, những anh em đi làm ở ngoài về kể lại. Tất cả tù nhân đều phấn khởi, náo nức chờ ngày được trao trả, được trở về gia đình và trở lại hoạt động cách mạng.

GIỜ MỞ CỬA

Tất cả các ngày trong tuần
(kể cả ngày Lễ, Tết)
Từ 8h00 đến 17h00

Hệ thống trưng bày thường xuyên

Hệ thống trưng bày thường xuyên

  • 09/12/2015 21:44
  • 451

Nằm giữa trung tâm của Thủ đô Hà Nội, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò như minh chứng của một thời kỳ đấu tranh cách mạng, là biểu tượng cho tinh thần bất khuất, kiên cường của những người Việt Nam yêu nước đã từng bị thực dân Pháp giam giữ tại nơi đây.


Giới thiệu nhà tù Hỏa Lò

Giới thiệu nhà tù Hỏa Lò

  • 09/12/2015 18:26
  • 347

Nhà tù Hỏa Lò (nay là di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò) ở địa chỉ số 1 phố Hỏa Lò, Hà Nội. Xưa, vùng đất này thuộc thôn Nam Phụ, tổng Tiền Nghiêm. Đến giữa thế kỷ XIX, thôn này hợp với thôn Nguyên Khánh thành thôn Phụ Khánh, tổng Vĩnh Xương, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức, trấn Sơn Nam.