Tết nhà pha

858
March 09, 2016
Trần Cung
 
Năm mới sang rồi, năm cũ qua
Đời tù mới, cũ khéo phôi pha
“Nghinh tân” lễ mễ khiêng “Tinet”  
“Bái tuế” lom khom bế “lập là” 
Mặt trái đời kia toàn mặt quỷ
Trò chơi xuân đó, thiếu trò ma.
Mùi đời nếm trải, ai sành sỏi?
Có biết mùi này, mặn nhạt a?
Tết Hỏa Lò,  1932
Chia sẻ:
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Văn truy điệu liệt sĩ

Trần Cung Than ôi! Xích xiềng phong kiến, nước Việt Nam trong cảnh lao lung Gót sắt thực dân, người Việt Nam sống đời Hoả Lò là địa ngục nhân gian tù tội

Trong nhà tù

Xuân Thủy Đời ta nghĩ cũng lạ đời Làm chi hôm sớm có người chăm lo Mùa đông sẵn có “hỏa lò” Mùa hè “nhà đá” tha hồ nghỉ ngơi

Không giam được trí óc

Xuân Thủy Đế quốc tù ta, ta chẳng tù Ta còn bộ óc, ta không lo. Giam người, khoá cả chân tay lại Chẳng thể ngăn ta nghĩ tự do.