Chức năng, nhiệm vụ

Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hoả Lò là đơn vị sự nghiệp văn hoá, có chức năng bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật liên quan đến di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò.
11502
August 31, 2015