Thi tìm hiểu về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò

6324
December 09, 2015
Hàng năm, nhiều cuộc thi tìm hiểu về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò được tổ chức vào các ngày Lễ hoặc những dịp kỷ niệm lớn của đất nước như: thành lập Đảng 3/2; Quốc tế phụ nữ 8/3; Giải phóng miền Nam 30/4; Quốc tế Lao động 1/5; Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10…
 
Đây là một trong những cách tiếp cận mới cho việc học môn lịch sử, mỗi nội dung thi như một bài học lịch sử đã được các bạn trẻ tiếp thu một cách hào hứng, say mê. Qua mỗi cuộc thi, người dự thi và khán giả cổ vũ lại được bổ sung thêm những kiến thức về lịch sử, về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng thời, qua cuộc thi, thế hệ trẻ càng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa của Thủ đô và đất nước.

Học sinh trường THCS Nguyễn Du tham gia thi tìm hiểu
Di tích lịch sử Nhà tù Hoả Lò, ngày 14/5/2009
 
 
Đoàn viên thanh niên các đơn vị Viện kiểm sát Nhân dân tối cao,
Công an thành phố Hà Nội, Toà án Nhân dân tối cao tham gia
thi tìm hiểu lịch sử di tích Nhà tù Hoả Lò nhân dịp kỷ niệm 37 năm
ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 26/4/2012
 
Đoàn viên thanh niên các đơn vị Sở Nội vụ Hà Nội, Bảo tàng Hậu cần, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam tham gia thi tìm hiểu lịch sử di tích Nhà tù Hoả Lò nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày giải phóng Thủ đô, ngày 10/10/2012
 
 
Đoàn viên thanh niên các đơn vị Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phòng PA65 - Công an thành phố Hà Nội, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động- Công an thành phố Hà Nội tham gia thi tìm hiểu lịch sử di tích Nhà tù Hoả Lò nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày
thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 16/10/2015 
 
Chia sẻ:
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sôi nổi, hấp dẫn cuộc thi “Tìm hiểu về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò” của các bạn sinh viên trường...

Hôm nay, tại Hội trường Nhà văn hóa, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, số 418 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, cuộc thi Tìm hiểu về di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò đã diễn ra rất sôi nổi giữa 03 đội chơi,...

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò chuẩn bị cho cuộc thi « Tìm hiểu...

Được sự thống nhất và tạo điều kiện của Ban giám hiệu trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò cho các bạn sinh viên...