Nhân sự

2358
August 31, 2015
1. Ban lãnh đạo Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò:
Gồm 02 người, 01 đồng chí Phó trưởng ban điều hành và 01 đồng chí Phó Trưởng ban;
 
2.Các phòng chức năng:
 
+ Phòng Nghiên cứu Sưu tầm:
Do đ/c Phó Trưởng ban điều hành phụ trách, gồm 04 cán bộ: 01 đ/c Trưởng phòng; 01 cán bộ sưu tầm; 01 cán bộ kiểm kê; 01 cán bộ quản lý kho tư liệu. Hầu hết các cán bộ đều tốt nghiệp chuyên ngành bảo tàng; có năng lực phù hợp với công việc nghiên cứu, sưu tầm và bảo quản hiện vật;
 
+ Phòng Trưng bày, Tuyên truyền và phát huy giá trị di tích:
Do đ/c Phó Trưởng ban phụ trách, gồm 06 cán bộ: 01 đ/c Trưởng phòng; 03 cán bộ thuyết minh viên (trong đó, biên chế 01 người, hợp đồng thỏa thuận 02 người); 02 cán bộ bảo tàng viên. Các cán bộ phòng có năng lực phù hợp với công tác trưng bày, tổ chức giao lưu, thi tìm hiểu và thuyết minh phục vụ khách tham quan;
 
+ Phòng Hành chính Tổng hợp:
Do đ/c Phó Trưởng ban điều hành phụ trách, gồm 14 cán bộ: 01 đ/c Phó Trưởng phòng, 01 cán bộ kế toán, 01 nhân viên phụ trách điện nước, 01 nhân viên đánh máy kiêm văn thư, 01 nhân viên lễ tân phục vụ, 04 nhân viên bảo vệ (trong đó 01 hợp đồng theo Nghị định 68, 03 hợp đồng thỏa thuận), 01 nhân viên phục vụ (theo Nghị định 68), 02 nhân viên bán vé (theo hợp đồng thỏa thuận), 02 nhân viên dịch vụ quầy lưu niệm.
Chia sẻ:
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cơ cấu tổ chức

Năm 2015, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội được tách ra thành 02 Sở mới nên Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò hiện đang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà...