Trại giam D

Trại lợp ngói, không trần, tường xây kiên cố, sơn hắc ín. Phần tường, sát mái trổ vài ô nhỏ lấy không khí. Góc phòng, đặt một thùng gỗ làm nơi vệ sinh cho tù nhân.
 
Theo thiết kế, trại chỉ giam tối đa 40 người, nhưng có thời kỳ, trại giam tới gần 100 người. Ở đây, mùa hè ngột ngạt nên những người già, yếu được nằm phía cửa ra vào để dễ thở. Mùa đông, lạnh thấu xương, tù nhân không áo ấm, phải nằm úp thìa mới đủ chỗ và đỡ rét.
 
Trại D, thực dân Pháp giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng sau này là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước Việt Nam: Đồng chí Đỗ Mười - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Đăng Ninh - Trưởng Ban kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Lam - Phó Thủ tướng Chính phủ ...
 
Thời kỳ 1946 - 1954, trại D giam giữ những chiến sĩ quân đội Việt Nam.
Chia sẻ:
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhà B (tầng 1)

Nhà tù Hỏa Lò do thực dân Pháp xây dựng năm 1896, trên đất làng Phụ Khánh vốn thuộc Tổng Vĩnh Xương, huyện Thọ Xương, Hà Nội.