Tầng 2 nhà C

I. Giai đoạn trước 1930
 
Hiện ghi danh được 110 người.
 
Đó là những người yêu nước hoạt động trong các phong trào Đông Du, Duy Tân... Những sỹ phu, nghĩa binh trong các phong trào đấu tranh vũ trang của các cuộc khởi nghĩa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX: Yên Thế, Thái Nguyên, Hà Thành đầu độc; Những đảng viên thuộc các tổ chức: Việt Nam Quốc dân đảng, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Việt Nam Quốc dân đảng ...
 
II. Giai đoạn trước 1930 - 1945
 
Hiện ghi danh được 607 người.
 
Các đồng chí là những chiến sỹ cách mạng, đảng viên cộng sản, đảng viên Quốc dân đảng và những quần chúng yêu nước khác. Họ đã hoạt động và tham gia vào các phong trào cách mạng, các cuộc biểu tình chống thực dân Pháp trong những năm 1930 - 1931, 1936 - 1939, 1940 - 1945.
 
III. Giai đoạn trước 1946-1954
 
Hiện ghi danh được 872 người.
 
Các đồng chí là những cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, những người yêu nước và các sỹ quan, chiến sỹ, dân quân, du kích bị thực dân Pháp bắt trong các trận chiến đấu tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
 
Ngoài ra, còn trưng bày và ghi danh 62 chiến sỹ yêu nước, cách mạng chưa rõ năm ở tù và những người con ưu tú vô danh khác của dân tộc Việt Nam.
 
Chế độ nhà tù hà khắc của thực dân Pháp không thể làm nhụt ý chí cách mạng của những người cộng sản Việt Nam. Các đồng chí đã: "Biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng", giữ vững phẩm chất kiên trung, bất khuất. Sự hy sinh và những đóng góp cra các chiến sỹ yêu nước, cách mạng mãi mãi được ghi danh trong lịch sử anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Chia sẻ:
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhà B (tầng 1)

Nhà tù Hỏa Lò do thực dân Pháp xây dựng năm 1896, trên đất làng Phụ Khánh vốn thuộc Tổng Vĩnh Xương, huyện Thọ Xương, Hà Nội.

Trại giam D

Trại D - một trong những trại giam lớn nhất Nhà tù Hỏa Lò, nơi thực dân Pháp giam tù nhân Nam. Thời kỳ 1930 - 1945, trại có tên là Davision Politique.