Trại giam E

Những năm 1930 - 1931, Giám ngục Nhà tù Hỏa Lò thi hành quy chế nghiêm ngặt để ngăn chặn các chiến sĩ cộng sản tuyên truyền, tổ chức đấu tranh, tiêu diệt sự hình thành các tổ chức của tù nhân trong nhà tù. Tuy nhiên, những chiến sĩ cộng sản vẫn tìm mọi cách tiếp tục hoạt động và đoàn kết đấu tranh, yêu cầu Giám ngục phải thực hiện đúng chế độ đối với tù chính trị. 
 
Những năm 1940 - 1945, tại trại giam, các lớp huấn luyện chính trị được tổ chức tương đối rầm rộ. Anh em học tập Nghị quyết, Chương trình, Điều lệ Việt Minh,... giúp nhau nâng cao hiểu biết, trình độ lý luận chính trị. Để có tài liệu phục vụ tuyên truyền cách mạng và học tập trong tù, họ thường chui xuống gầm sàn để biên soạn. Anh em còn cất giấu tài liệu bằng cách đục tường, rút gạch rồi ngụy trang lại như cũ, để tài liệu không bị lọt vào tay địch, dù Giám ngục thường xuyên tổ chức khám xét.
 
Giai đoạn 1946 - 1954, trại E cuộc Camp 1, là nơi giam giữ một bộ phận tù nhân mà thực dân Pháp gọi là tù binh chiến tranh. Chiến tranh lan rộng, tù nhân càng tăng, làm cho Camp 1 luôn chật ních người. 
 
Trong cảnh sống tù ngục với bao gian lao, thử thách, trước kẻ thù xảo quyệt và hung bạo, nhưng các chiến sĩ yêu nước và cách mạng Việt Nam không nản chí, nản lòng, giữ vững ý chí cách mạng, còn sống, còn chiến đấu.
Chia sẻ:
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhà B (tầng 1)

Nhà tù Hỏa Lò do thực dân Pháp xây dựng năm 1896, trên đất làng Phụ Khánh vốn thuộc Tổng Vĩnh Xương, huyện Thọ Xương, Hà Nội.

Trại giam D

Trại D - một trong những trại giam lớn nhất Nhà tù Hỏa Lò, nơi thực dân Pháp giam tù nhân Nam. Thời kỳ 1930 - 1945, trại có tên là Davision Politique.